• مهارت و کارآفرینی را در علمی کاربردی بیاموزیم

     

  •  

    کانال تلگرام ویژه دانشجویان

     

    مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری قشم را در اینستاگرام دنبال کنید